VikRank

VikRank

VikRank predstavlja alat lak za korištenje na razini stada. Bikovi su podijeljeni u sedam različitih kategorija kako bi najbolje odgovarali  vašim uzgojnim ciljevima. Svi bikovi na listi su top-rangirani  po NTM (Nordic Total Merit), što znači da su svi oni profitabilni bikovi s ravnotežom između zdravlja i proizvodnje. U svakoj kategoriji je naglasak stavljen na različitu skupinu svojstava tako da se rangiranje razlikuje od osnovne NTM  liste.

VikRank je dostupan na stranicama Vikingeneticsa. Za više detalja kontaktirajte svog distributera.

Pogledajte VikRank ovdje

Naš partner – Farma Salaš d.o.o.

Naš partner – Farma Salaš d.o.o.

Farma mliječnih krava Farma Salaš d.o.o. nalazi se u Marijancima, Županija osječko- baranjska. Radom je započela 2004. godine, početnim uvozom 330 steonih junica iz Nizozemske, što je bio i jedini uvoz. Danas je na farmi 410 krava i 400 junica raznih kategorija. Nadopuna i povećanje osnovnog stada vršilo se isključivo iz vlastitog podmlatka. Godine 2017. krava HR , kćer , šampionka je izložbe krava holštajn-frizijske pasmine u Gudovcu.
Godine 2012. počinje suradnja Lactis d.o.o. Budrovci i Farme Salaš d.o.o. Marijanci. Koriste se bikovi Onside, Sol, Meno, Pop, Bowie, Bostrup, Gavin, Obsess, Miracle.
Danas su u upotrebi: Brook, Broback, Bosman x-vik, Barto, Rane, Clark i od tovnih pasmina Rian 22.
U prilogu je usporedba proizvodnje kćeri VikingGenetics bikova prve i druge laktacije s prosjekom stada.