ProCross Pioneer Tour 2023-03-19

ProCross Pioneer Tour 2023-03-19

U organizaciji tvrtke Lactis d.o.o. od 13. Do 20. Veljače 2023., organizirano je stručno putovanje tijekom kojega smo posjetili velike farme muznih krava koje su u sustavu ProCross preko 20 godina.

Prva farma je bila Crossview Dairy s 1800 krava na mužnji. Dnevni muzni prosijek proizvodnje po kravi je 41 litra energetski korigiranog mlijeka. S obzirom na visok udio masti i proteina u mlijeku, stvarna proizvodnja je 43.7 kg mlijeka po kravi dnevno. Servis period je 100 dana, remont 30 – 35 posto godišnje. Krava je u sustavu ProCross od 2000. godine. Proizvodi vlastite junice za remont na način da jednodnevna telad odlaze na farmu za odgoj teladi nakon čega se vraćaju na matičnu farmu. Dio krava od kojih nije potreban podmladak za remont se osjemenjuje s mesnom pasminom Beef Master koja im se pokazala kao izbor broj jedan zbog lakoće teljenja, odličnog prirasta, visoke konverzije hrane i kvalitete mesa. Krave se hrane kukuruznom silažom, silažom pšenice, sojom, uljanom repicom, sjemenom pamuka i raznim nusproizvodima koje se nađu na tržištu. S obzirom da većina farmi u Kaliforniji pšenicu koristi za siliranje, nemaju pšenične slame pa se na ovoj farmi za steljenje koristi ljuska badema.

Druga farma koju smo posjetili je farma Oakdale Calf Ranch u blizini grada Oakdale, Kalifornia gdje se nalazi oko 18000 mlade teladi. Na farmi se nalaze sva telad koja se dva puta dnevno prikuplja s 16 farmi muznih krava. Telad su od ProCross krava i križanci mliječnih i tovnih pasmina (većinom BeefMaster). Farma ima vlastitu proizvodnju mliječne zamjenice i hrane za telad, ukupno je zaposleno 55 djelatnika. U svakom trenutku su na farmi 8000 teladi koja pije mlijeko, odnosno mlječnu zamjenicu, te oko 10000 odbijene teladi.

Treća farma s oko 1200 krava, River Oak Dairy, Farmington, Kalifornia s 1725 krava na mužnji s proizvodnjom od 12000 litara u laktaciji s 4.1 posto mliječne masti i 3.4 posto proteina. Farma je također u ProCross sustavu od 2000. godine. Visoka proizvodnja uz odličnu reprodukciju i zdravlje, rezultat su dugogodišnjeg rada na genetici, odnosno na stalno prisutnom heterosis efektu koji im daje sustav ProCross. Telad se kao i na prvoj farmi svakodnevno odvozi u hotel za telad i junice iz kojega se vraćaju kao junice spremne za teljenje

Posjet sajmu World Agri Expo – U gradu Tulare, California – Sajam je nasta0 1976 godine s glavnim ciljem promoviranje kalifornijske poljoprivredne industrije. Na sajmu smo se mogli upoznati s najnovijim strojevima i opremom, te uživo vidjeti goveda pasmine Beef Master koji su bili izloženi u posebnom dijelu sajma u pratnji izlagača, odnosno uzgajivača iz Teksasa gdje je ova pasmina nastala.

https://beefmasters.org/

Slobodno vrijeme smo iskoristili za obilaske zanimljivih atrakcija – Las Vegas, Los Angeles, Grand Canyon i  Hooverova brana