VikRank predstavlja alat lak za korištenje na razini stada. Bikovi su podijeljeni u sedam različitih kategorija kako bi najbolje odgovarali  vašim uzgojnim ciljevima. Svi bikovi na listi su top-rangirani  po NTM (Nordic Total Merit), što znači da su svi oni profitabilni bikovi s ravnotežom između zdravlja i proizvodnje. U svakoj kategoriji je naglasak stavljen na različitu skupinu svojstava tako da se rangiranje razlikuje od osnovne NTM  liste.

VikRank je dostupan na stranicama Vikingeneticsa. Za više detalja kontaktirajte svog distributera.

Pogledajte VikRank ovdje