Naš partner – Farma Salaš d.o.o.

Naš partner – Farma Salaš d.o.o.

Farma mliječnih krava Farma Salaš d.o.o. nalazi se u Marijancima, Županija osječko- baranjska. Radom je započela 2004. godine, početnim uvozom 330 steonih junica iz Nizozemske, što je bio i jedini uvoz. Danas je na farmi 410 krava i 400 junica raznih kategorija. Nadopuna i povećanje osnovnog stada vršilo se isključivo iz vlastitog podmlatka. Godine 2017. krava HR , kćer , šampionka je izložbe krava holštajn-frizijske pasmine u Gudovcu.
Godine 2012. počinje suradnja Lactis d.o.o. Budrovci i Farme Salaš d.o.o. Marijanci. Koriste se bikovi Onside, Sol, Meno, Pop, Bowie, Bostrup, Gavin, Obsess, Miracle.
Danas su u upotrebi: Brook, Broback, Bosman x-vik, Barto, Rane, Clark i od tovnih pasmina Rian 22.
U prilogu je usporedba proizvodnje kćeri VikingGenetics bikova prve i druge laktacije s prosjekom stada.