Na Farmi Salaš i dalje ulaze Bosmanove kćeri (23) u prvu laktaciju. Iako u trenutno nepovoljnim uvjetima toplinskog stresa njihova projekcija proizvodnje dostigla je 10.000 litara. Zbog ovako dobrih rezultata planiramo ga opet uvesti u upotrebu uz trenutno korištene bikove VH Allusio, VH Sector, VH Novak RC.